Hytaý Halk Respublikasynyň wizalaryny uzaltmak maksady bilen Ilçihana tarapyndan berilýän haty resmileşdirmek üçin gerekli resminamalaryň sanawy
Goşundylar

Hytaý Halk Respublikasynda wiza uzaltmak uçin Arzanyň nusgasy

Göwrümi 141 kb

ÝÜKLE