Hytaý Halk Respublikasynyň wizalaryny uzaltmak maksady bilen Ilçihana tarapyndan berilýän haty resmileşdirmek üçin gerekli resminamalaryň sanawy
Attachments

Hytaý Halk Respublikasynda wiza uzaltmak uçin Arzanyň nusgasy

Size 141 kb

DOWNLOAD